SSOS - Savez speleoloskih organizacija Srbije

    SerbianEnglish

Dragov ponor

Ел. пошта Штампа ПДФ

Dragov ponor (~ 11 km od Mravinjaca)

Selo Donje Leskovice, zaseok Petrovići, okolina Valjeva, Zapadna Srbija

Geografski položaj objekta i istorijat istraživanja

Dragov ponor se nalazi na površi iznad kanjona Sušice, u selu Donje Leskovice, zaseok Petrovići, na parceli Brezice. Vlasnik parcele je Krstivoje Petrović. Nadmorska visina ulaza je 646 m.

Do jame je moguće doći ako se sa puta Valjevo – Mravinjci u selu Donje Leskovice skrene desno kod mesta Jabuka ka zaseocima Maksimovići i Petrovići. Jama je od zadnjih kuća Petrovića udaljena 300 m ka jugozapadu. Od kuće Petrovića do jame je moguće doći pešice ili terenskim vozilom po lepom vremenu. Ulaz u jamu se nalazi na dnu levkaste vrtače prečnika oko 20 m i dubine oko 10 m. Vrtača je obrasla vegetacijom i visokim drvećem – bukvama, a nalazi se na jugozapadnim padinama Stevanovog krša, na koti 650.

U jami su prvi put vršena istraživanja 20. novembra 1977. godine od strane članova Speleološke grupe Društva istraživača „Vladimir Mandić - Manda“ iz Valjeva. Od tada do danas jamu posećuju mnogobrojni speleolozi. Ime je dobila po izvesnom Dragu koji je nesrećnim slučajem upao u jamu, dok se u narodu veruje da su ga u  mračne dubine ponora odvukle „nečastive sile“.

Morfološke karakteristike objekta

Otvor jame je elipsastog oblika. Veći prečnik je 4 m, a manji 2-3m. Na dubini od 33 m od ulaza nalazi se manji plato - polica, zasuta materijalom koji je upao sa površine. Do te dubine, jama se spušta pod uglom od 50 stepeni. Od platoa na dalje jama je široka 6 metara, a do 88. metra prečnik se širi na oko 7 m. Od 88. do 144. metra jama se sužava i tu je široka oko 5 metara. Od 104. metra poprečni profil se ponovo širi. Od navedenog platoa do 112. metra jama je vertikalna, elipsastog preseka, sa prečnicima od 5 do 20 metara. Na 112. metru nalazi se terasa koja je prekrivena krečnjačkom drobinom, blokovima različitih dimenzija i glinovitim materijalom. Od terase se odvaja kanal dužine 35 metara, koji je obložen kalcitom i bogat raznovrsnim pećinskim ukrasima. Od iste terase odvaja se i silazni kanal, koji se preko kaskada spušta na samo dno jame. Kraj suvog dela jame se nalazi na oko 183 metra dubine, što predstavlja nivo čiste ujezerene vode. Jezero je prečnika 7 metara, a dosegnuta dubina je 17 metara, te ukupna dubina Dragovog ponora iznosi 200 m. Nivo vode u jezeru je konstantan.

Položaj objekta- topografska karta Valjevo 478-4-1 (Sušice)

Najniža istražena tačka jame se nalazi na nadmorskoj visini od oko 446 metara, što je ujedno i nivo korita obližnje reke Sušice. U jami nema stalnih vodenih tokova, ali se javljaju periodični. Prokapne vode su vrlo intezivne.

Dragov ponor je najdublji speleološki objekat u široj okolini Valjeva i kao takav jedan od objekata koga često posećuju razne speleo ekipe, kako iz Srbije tako i iz inostranstva. Jama se koristi kao poligon za vežbe speleospasavanja. Na listi najdubljih objekata u Srbiji, Dragov ponor zauzima 8. mesto.


 
You are here: Home