Print

Speleospasilačka služba Srbije - SSS

 

 

Speleospasilačka služba Srbije je specijalizovana komisija saveza čiji  su zadaci pre svega preventiva u radu speleologa i spasavanje iz nepristupačnih karstnih područja.

Formirana je 2005. godine zahvaljujući  edukaciji  iskusnih speleologa matičnih klubova na međunarodnim seminarima speleospasavanja u Francuskoj i Sloveniji. Od tada do danas speleospasioci SSS su:

-          Učestvovali na međunarodnom seminaru za insruktore speleospasavanja u Francuskoj 2006. godine

-          Učestvovali na međunarodnim seminarima speleospasavanja Proteus u periodu 2006.-2010.

-          Organizovali vežbe spasavanja iz više od 10 speleoloških objekata u Srbiji

-          Organizovali tehnički najzahtevniju vežbu spasavanja realizovanu u Srbiji do sada – jama Dragov ponor        

            -182m

-          Organizovali nekoliko seminara speleospasavanja u Srbiji

-          Učestvovali na međunarodnim konferencijama, skupovima i seminarima na temu spasavanja iz jama i pećina

-          Organizovali više pokaznih vežbi u koordinaciji sa MUPom RS i Ministarstvom odbrane RS

U radu službe značajnu pomoć su pružili Društvo istraživača „Vladimir Mandić Manda“ i Zdravstveni centar Valjevo. Zahvaljujući  Zdravstvenom centru Valjevo službi je obezbeđena sva potrebna specifična oprema za spelospasavanje – nosila, grejuća sprava, oprema za prvu pomoć i pristup unesrećenom.

Danas SSS raspolaže sa najnovijom opremom za tehničko spasavanje u speleološkim objektima i okuplja jedne od obučenijih spasilaca u vertikalnom ambijentu.